logo

reflectie in leren veranderen

Het vermogen om te anticiperen en in te spelen op interne en externe omgevingsfactoren bepaalt het succes van een organisatie.

Alleen wanneer uw organisatie het vermogen ontwikkelt zich voortdurend te veranderen en te vernieuwen, is deze in staat zelfbewust invloed uit te oefenen op de omgeving.

Veranderen is dan een doelbewust proces van visie tot competentie. Het Holscher Projectbureau begeleidt organisaties in het creƫren en vergroten van het vermogen om continu te ontwikkelen, kortom:

reflectie in leren veranderen