logo

onze benaderinggroepsontwikkeling

We zijn ons zeer bewust van de kracht die schuilt in de aanpak om vanuit de organisatie zelf projecten te initiëren. Om die kracht optimaal te benutten betrekt Het Holscher Projectbureau al in een vroeg stadium de medewerkers bij het project. Door gezamenlijk met de medewerkers de afgeleide doelstelling op teamniveau te bepalen, wordt deze betrokkenheid gecreëerd. Tegelijkertijd wordt de groep ondersteund bij het effectief communiceren en elkaar stimuleren om zo te komen tot een hoger samenwerkingsniveau.