logo

ons antwoordpakketselectie

Overzichtelijke software pakketselectie
We hebben veel klanten ondersteund bij het in kaart brengen van de verschillende softwarepakketten op de markt. Daarbij ging het om softwarepakketten op het gebied van:
Wij geven op overzichtelijke wijze de mogelijkheden en onmogelijkheden van alle pakketten weer aan de hand van een voor de klant speciaal opgesteld pakket van wensen en eisen (=maatwerk).

Op basis hiervan maken we inzichtelijk welk pakket het beste aansluit bij de behoeften die uw organisatie stelt aan het softwarepakket.

Bel voor meer informatie met Robbert Holscher 06-29593379.